Skriv ut

VILLKOR PÅ FILMCAFE.SE

Dataskyddslagen

Avseende behandling av personuppgifter för medlemmar på Filmcafé Sverige AB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vårt sätt att behandla dina personuppgifter utgår från gällande dataskyddslagstiftning och syftet med den här texten är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla dina rättigheter när du använder Filmcafe.se, tex information i ditt CV. (Laglig grund enligt GDPR: Avtalssituation)

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att dessa är korrekta. Då ett konto raderas och avtalssituationen upphör, raderas dina personuppgifter.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar för att funktioner på Filmcafe.se ska fungera så bra som möjligt:

Namn
E-postadress
Landsdel
Födelsedatum
Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter när du registrerar dem på vår hemsida.

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? Vi har rutiner och arbetssätt så att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetsgivare och personer du ger tillåtelse ska ha tillgång till dem. Till exempel rollbesättare du skickat ditt CV till.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring eller andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. (Privacy by Design) I de fall vi anlitar extern systemleverantör, har vi tecknat “underbiträdesavtal” för att garantera att GDPR efterföljs.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Dina rättigheter
Du kan, när helst du önskar, logga in och se vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Ansvar

Filmcafé Sverige AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tillvaratas.

Handläggare rörande GDPR är:
Tomas Wallentinus
info@filmcafe.se

Följande villkor gäller för medlemsavdelningen på Filmcafe.se.
Allt material på Filmcafe.se ska bedömas enligt svensk lagstiftning och personer från andra länder tar ansvar för eventuella brott mot sina egna länders lagar och förordningar.


Vi förbehåller oss rätten att plocka bort inlägg, meddelanden eller annan skrift som vi bedömer olämplig från vårt system. I särskilda fall kan forumfunktioner spärras.


Filmcafe.se ansvarar inte för driftavbrott på sajten.


Är du under 13 år måste du ha en målsmans tillåtelse att skapa konto på filmcafe.se.


Det är inte tillåtet med:
Insändare, meddelanden eller recensioner med rasistiska inslag, hets mot folkgrupp, pornografi, uttalanden om fysiska personer som kan uppfattas som kränkande, uppmaning till våld eller andra kriminella handlingar, hot mot personer och/eller företag, eller uttryck för politisk uppfattning av icke demokratisk karaktär.


Filmcafe.se accepterar inte insändare eller meddelanden med reklam av produkter/tjänster eller andra företag. Du får inte använda Filmcafe.se i syfte att bygga upp ett eget medlemsregister. För kommersiella meddelanden finns särskilda villkor. För mer information skicka e-post till: info(at)filmcafe.se


Vi uppmanar alla medlemmar att uppmärksamma oss på sådant som anses olagligt eller kränkande genom att skicka e-post till info(at)filmcafe.se.


Missbruk beivras.


Notera att det finns särskilda kriterier för att ditt CV ska bli godkänt.
För att rollbesättare ska ha användning av Filmcafe.se är det viktigt att huvudbilden är ett ansiktsporträtt där ögonen syns. Om Du har ett CV aktiverat framför kameran och bilden inte uppfyller dessa kriterier tar vi bort den.


Det finns särskilda villkor för företagskonton på Filmcafe.se.
Du kan skapa ett företagskonto på Filmcafe.se om du är professionellt yrkesverksam producent/ rollsättare i film, tv eller teaterbranschen. I särskilda fall kan andra företag bli gokända om verksamheten är relevant. Notera att företagets verksamhets-beskrivning kontrolleras på Bolagsverket och Skatteverket.


Filmcafe.se förbehåller sig rätten att neka tillgång till företagsavdelningen i de fall användaren/företaget ej uppfyller de uppställda villkoren eller har film, tv eller teaterproduktion som huvudverksamhet.FILMCAFE.SE ANVÄNDER COOKIES


Filmcafe.se använder cookies för kontrollera om besökare är inloggade eller inte. Cookies krävs för de flesta lösenordsskyddade hemsidor på Internet.


Om Du inte kan logga in på Filmcafe.se så har Du för höga sekretessinställningar i Din webbläsare vilket gör att den inte accepterar cookies.Med Vänliga hälsningar från redaktionen på Filmcafe.se.